اطلاعات نشریه


 سال آغاز انتشار:1396
اعتبار نشریه: 
علمی - تخصصی
حوزه  تخصصی: مطالعات قرآن و علوم
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی،ترویجی و تخصصی
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: دو فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  یک تا سه ماه
روش مأخذنویسی: APA
ایمیل نشریه:qh.journals@miu.ac.ir
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان


 نکات مهم

1- از پژوهشگران فرهیخته انتظار می رود جهت تسریع در فرایند ارزیابی، شیوه نامه نشریه را کاملاً رعایت نمایند.

2- این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

3- قبل از ارسال به هیئت داوران، تمامی مقالات در http://www.samimnoor.ir بررسی و در صورت کپی بودن از فرایند ارزیابی خارج می گردد.

4- جهت رعایت معیارهای مربوط به نمایه سازی مقالات، لازم است نویسندگانی که اقدام به ارسال مقاله می کنند، شناسه پژوهشگر (کد ارکید) مربوط به خود را از سایت ORCID.ORG دریافت نموده و آن را در صفحه شخصی خود در سامانه نشریه ثبت نمایند.

5- لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 10، اسفند 1400