درباره نشریه

تبیین و تشریح جامعیت قرآن کریم نسبت به اصول و مسائل اساسی دینی و علوم انسانی رائج و عملیاتی و کاربردی سازی آنها، نیازمند تدبر و تعمق پژوهشگران جامعه اسلامی است. ازاین‌رو ضروری است به‌صورت روشمند مسائل مختلف را به کلام وحی عرضه نموده و با شیوه استنطاقی و روش های متداول علمی، ضمن کشف ظرایف قرآن، ظرفیت‌ها و حقایق نهفته در متن و بطن آن را در زمینه‌های گوناگون استخراج کرد.

 با این روش از یک سو می‌توان تمایز و تفاوت داده‌های وحیانی را با یافته‌های بشری به شکل مطلوب به تصویر کشید و از سوی دیگر علوم انسانی رایج را که بر پایه مبانی و اصول فلسفی مادی‌گرای لیبرالی و سکولاری و کثرت‌گرایی پایه‌ریزی شده‌اند و بیشترین تأثیرگذاری را از جهت نفوذ نرم در نگرش‌ها و رفتارهای فردی، گروهی، سازمانی و فرا سازمانی دارند، پالایش و منطبق بر مبانی و اصول اسلامی و متکی بر گزاره‌های برخواسته از داده­های وحیانی جهت داد.

چنین اقدام نظام‌مندی، نقش حیاتی در هدایت فرد و جامعه داشته و زمینه زیست پاکیزه، رشد متوازن و رسیدن به مدینه فاضله را فراهم می‌سازد.

بی‌تردید تحقق این مهم مستلزم آن است که اندیشمندان و پژوهشگران جهان اسلام به خصوص نهاد مقدس «جامعه المصطفی العالمیه» متناسب با گرایش‌های تخصصی با متود یاد شده به آموزه‌های وحیانی مراجعه کرده یافته‌های پژوهشی خویش را به جامعه علمی عرضه نمایند. بر این اساس نشریه علمی «مطالعات قرآن و علوم» بستر مناسبی برای پژوهشگران و قرآن پژوهان، برای مطالعه‌ی نظام­مند یافته­های دانشمندان حوزه علوم انسانی، فراهم نماید؛ تا ضمن دستیابی به کاستی­های دانش بشری، شرایطی را برای پژوهش‌های وحیانی فراهم سازد. به نظر می‌رسد با بهره­گیری از متد متقن علمی و تأمل نسبت به قابلیت­ها و ظرفیت­های کلام وحی همراه با تدبر و استنباط سامانمند منظومه معرفتی منسجم، منعطف، پویا، در راستای حل مسائل علمی و جبران کاستی­های علوم‌انسانی می‌توان به این هدف نایل آمد.