مستندات قرآنی دیدگاه مقام معظم رهبری در عرصه سیاست خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه المصطفی العالمیه

2 جامعه المصطفی ص العالمیه

چکیده

حفظ عزت مسلمین از مهم‌ترین اهداف و ره‌آوردهای انقلاب اسلامی بوده و در ضمن داشتن روابط فعال با دولت‌ها و ملّت‌ها، عدم اعتماد به استکبار از سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده و پایه‌ای سیاست خارجی خود را بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت مبتنی نموده است. رهبر انقلاب اسلامی هم در حوزه نظر و هم در حوزه‌ عمل آن را تئوریزه نموده، به بیان شاخصه و ویژگی‌های سیاست خارجی پرداخته است. با توجه به اینکه جامعه اسلامی امروز با چالش فراوان در روابط خود با جهان روبرو است، ضروری است که مستندات قرآنی دیدگاه رهبر انقلاب در مورد سیاست خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نگارندگان با مراجعه به آثار رهبری و آیات کلام وحی و دیدگاه مفسران و با بهره‌گیری از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی و مستندسازی دیدگاه رهبر انقلاب پرداخته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اسلام از داشتن روابط با کشورها غیر محارب و غیر متخاصم منع نکرده، بلکه استقبال نموده است. همچنین از بررسی آیات کلام وحی به دست آمد که مرزبندی با دشمن و عدم اعتماد به آن و نیز حمایت از ملّت‌های مسلمان و مستضعف وظیفه‌ی حکومت اسلامی است و همان‌طور از آیات قرآن بدست می‌آید، که عدم سازش با استکبار و مقابله با آن از مسلمات سیاست خارجی اسلام است که مقام معظم رهبری در بیانات و سخنرانی‌های مختلف خود طی سالیان ممتد به آن اشاره نموده و الگویی عملی از سیاست خارجی اسلامی را نیز به نمایش گذاشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات