منطق کشف مدلول های مدیریتی سوره ها و آیات قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

همه انسان‌ها در چارچوب باورها و ارزش‌های خود می‌اندیشند و جهان را از دریچه این چارچوب مشاهده می‌کنند. وقتی درک از انسان و هستی بر اساس پارادایم‌های فکری و فلسفی مختلف، متفاوت و حتی متعارض باشد، علوم برخاسته از آن‌ها نیز در هدف و چارچوب و محتوا و ... متفاوت خواهند بود. از این رو، آیات و سوره­های قرآن کریم را می­توان با منطق خاص و در چارچوب باورهای و ارزش­هایی که انسان مسلمان از آن برخوردار است ارائه کرد. هرچند تاکنون آموزه­های وحیانی با روش­ها و منطق­های مختلفی به منظور کشف معانی، مدالیل و مقاصد آن در گستره­ی دانش علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفته و هرکدام رهاوردی را به رخ کشیده است، ولی در این تحقیق با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی با نگاه متفاوت «منطق کشف مدلولالت مدیریتی سوره­ها و آیات قرآن» به عنوان منطق و روش تحلیل آیات مدیریتی قرآن معرفی و بررسی شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که می­توان سوره­ها و آیات مدیریتی قرآن کریم را با سه مؤلفه؛ چارچوب نظری (وحی به عنوان فعل تدبیری و چهار وجهی بودن کارکردها و جهت­گیری­های سوره یا آیه)، منطق تبیین (تعبدی- تحلیلی و سیستمی- شبکه­ای) و برداشت و تفسیر مدیریتی (معرفتی- دانشی و معرفتی- کارکردی) بررسی و تحلیل کرد که ثمره­ی فرآیند یاد شده دست یازیدن به معانی، مقاصد و مدالیل آیات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات